משרדים, סגולה דיזיין

יעוד הפרויקט

מספר יחידות

שיטת בניה

מזמין

סטאטוס

פאואר סנטר - מרכז לחנויות עיצוב ורהיטים

4000 מ"ר

בניה קלה משולב עם בניה מתועשת (פריקסטים + גגות קלים)

לוקסנבורג ארד

לאחר ביצוע שלב א'

בלבלבל בלבל בלה בלה בלבלבלה בלבלבל בלבל בלה בלה בלבלבלה בלבלבל בלבל בלה בלה בלבלבלה בלבלבל בלבל בלה בלה בלבלבלה בלבלבל בלבל בלה בלה בלבלבלה בלבלבל בלבל בלה בלה בלבלבלה .

ברק גלבוע אדריכלים בע"מ  |  כל הזכויות שמורות

משרדים, סגולה דיזיין