top of page

מגורים, בית כהן רמת יוחנן

יעוד הפרויקט

מספר יחידות

שיטת בניה

מזמין

סטאטוס

מגורים

1

בניה קונבנציונלית

משפחת כהן

גמר ביצוע

הרחבת בית קיים בקיבוץ רמת יוחנן, בית פינתי עם קיר משותף לשכן. הבית תוכנן עם גג מקורות עץ רב שיכבתי תוך ניצול חלל כפול במרכז הגג ליחידת הורים וחדר עבודה. בשיפוץ הבית נצלנו את התקרות הקיימות בבית המקורי לרצפת קומה ראשונה. 

bottom of page