top of page

מגורים, גני יער, לוד

יעוד הפרויקט

מספר יחידות

שיטת בניה

מזמין

סטאטוס

מגורים

192

בניה מתועשת (ברנוביץ)

תדהר, גרופית

גמר ביצוע

 

 

 

מגורים, גני יער, לוד
מגורים, גני יער, לוד
מגורים, גני יער, לוד

תכנון מתחם מקבצי דיור הכולל שני בניינים בני 12 קומות כל אחד מועדון דיירים וכ"ו, המתחם כולל דירות מגורים בנות חדר ושני חדרים סה"כ  8 יחידות בקומה. הפרויקט נבנה בשיטה בניה מתועשת  "ברנוביץ"  כולל חיפוי אבן.

בתכנון הפרויקט  נלקחו בחשבון כל הדרישות של חברת עמידר לצורך התאמתו הפרוגראמטית והתפעולית לשימושי מקבצי דיור.

bottom of page