top of page
מגורים, ירוחם

מגורים, ירוחם

מגורים, ירוחם
מגורים, ירוחם
מגורים, ירוחם

יעוד הפרויקט

מספר יחידות

שיטת בניה

מזמין

סטאטוס

מגורים

3000

בניה קונבנציונלית

פורום ובניין שלם

תכנון

תכנון מתחם מגורים בן 3000 יחידות דיור למיגזר החרדי כולל בניינים בני 4-8 קומות עם דירות בשטחים של כ- 75 מ"ר ממוצע.

בתכנון הושם דגש על האופי היחודי של המתחמים השונים  לפי החצרות השונות כולל יצירת מתחמים ללא רכבים על מנת לאפשר את אורח החיים של הציבור החרדי.

bottom of page