top of page

נווה רחובות

מגורים בניה רוויה

153 יחידות דיור

בניה מתועשת פריקסטים

נווה גד

גמר ביצוע

יעוד הפרויקט

מספר יחידות

שיטת בניה

מזמין

סטאטוס

תיאור :

פרויקט מגורים בן 153 יחידות דיור בשלושה מגדלי מגורים כולל דק חניה המקשר בין שלושת המבנים.

הדירות במתחם תוכננו כדירות יוקרה עם רמת גימור(סטנדרט) גבוהה תוך התייחסות לשטחים המשותפים בחזית במגרש.

 

הפרויקט תוכנן בשיתוף עם משרד ברעלי לויצקי כסיף

נווה רחובות

נווה רחובות

5_C5_Rehovot_C.jpg

5_C5_Rehovot_C.jpg

נווה רחובות

נווה רחובות

נווה רחובות

נווה רחובות

a-a-100-Model.jpg

a-a-100-Model.jpg

bottom of page