top of page

תכנון רעיוני 

יעוד הפרויקט : כפר אולימפי 

סטאטוס        : תכנון רעיוני ראשוני.

 

 

 

פרויקט רעיוני לתכנון כפר אולימפי הכולל אצטדיון אתלטיקה, אצטדיון כדור רגל, מגרשי ספורט, קומפלקס בריכות שחיה, מרכז אקדמיה לספורט, בית מלון ,היפודרום ותעלת קאיקים רחבה במרכז. הרעיון התכנוני מסתמך על מערכת תנועה במרכז הפרויקט המקשר בין חלקיו השונים ועדיין מאפשר לכל חלק לתפקד באופן עצמאי. הפרויקט תוכנן כך שיספק את כל צורכי האנרגיה, מים וטיהור שפכים ללא תלות במערכות עירוניות.

bottom of page