top of page

מרכז מסחרי, סגולה דיזיין

יעוד הפרויקט

מספר יחידות

שיטת בניה

מזמין

סטאטוס

פאואר סנטר - מרכז לחנויות עיצוב ורהיטים

4000 מ"ר

בניה קלה משולב עם בניה מתועשת (פריקסטים + גגות קלים)

לוקסנבורג ארד

לאחר ביצוע שלב א'

תכנון מרכז מסחרי "פאואר סנטר" הכולל מגוון חנויות ומשרדים בשלוש קומות, הפרויקט נבנה בשיטת ביצוע קונבנציולית בשילוב עם קירות פריקסטים ומעטפת קלה. חזיתות המבנה פונות לכיוון הכניסה הראשית במימד האורך של המבנה תוך יצירת חפיפה בין המרחב הציבורי ושטחי הפיתוח במגרש. החניה תוכננה כחניה עילית ממנה גישה לחנויות בקומת הקרקע.

bottom of page