top of page

תכנון רעיוני 

 

 

מרכזי תעסוקה

כ- 15 מתחמים

בניה מתקדמת איטונג טק

 AAC

ביצוע

יעוד הפרויקט

מספר יחידות

שיטת בניה

מזמין

סטאטוס

פרויקט מרכזי תעסוקה המיועדים לקידום עסקי של תושבי האזור הכוללים כיתות לימוד והדרכה, אזור למשרדים לעסקים, מנהלה, קפיטריה ובנק.

הפרויקט תוכנן והוקם בשיטת ביצוע מתקדמת איטונג-טק המשלב לוחות איטונג נושאים  וגג קל ללא עומודים קונסטרוקטיביים. המבנה תוכנן כך שהתחזוקה השוטפת תהיה מינימאלית. 

bottom of page