top of page

מרלו"ג  חברת MAPI אנגולה

מרכז לוגיסטי ושליטה לתאגיד MAPI אנגולה

 

מתחם מגורים, משרדים ולוגיסטיקה

 

בניה קונבנציונלית. שילוב של בניה קלה מתקדמת

 

חברת אופק

 

גמר תכנון

יעוד הפרויקט

 

מספר יחידות

 

שיטת בניה

 

מזמין

 

סטאטוס

 

 

תיאור  :

פרויקט מרלו"ג MAPI  הינו פרויקט מורכב הכולל מתחם משרדים, אזור בילויים  מסעדה ומרכז ספורט, בתי מגורים דו משפחתיים, מרכז לוגיסטי הכולל מחסנים ומרכז אנרגיה.

המתחם תוכנן כך שיספק את כל צורכי האנרגיה, מים וטיהור שפכים ללא צורך בחיבורים למערכות עירוניות.

עיצוב המתחם התחשב בתנאים הטופוגראפיים הכוללים הפרש גובה של מעל 15 מ"ר בין האזור הגבוה והנמוך במתחם.

עיצוב הפרויקט בכלל וחזיתות בפרט  מודרני תוך שימוש בחומרים מתכתיים וקירות מסך.

מרלוג קאקואקו מבט על.jpg

מרלוג קאקואקו מבט על.jpg

מרלוג קאקואקו פנים קטן.jpg

מרלוג קאקואקו פנים קטן.jpg

מרלוג קאקואקו מבט מסעדה קטן.jpg

מרלוג קאקואקו מבט מסעדה קטן.jpg

מרלוג קאקואקו מבט מגורים קטן.jpg

מרלוג קאקואקו מבט מגורים קטן.jpg

מרלוג קאקואקו מבט בריכה קטן.jpg

מרלוג קאקואקו מבט בריכה קטן.jpg

מרלוג קאקואקו מסעדה קטן.jpg

מרלוג קאקואקו מסעדה קטן.jpg

bottom of page