top of page

תעשיה ולוגיסטיקה, מבנה תעשיה, "אוטומטיקה", כפר סבא

מבנה תעשיה ומשרדים 

3600 מ"ר

בניה קונבנציונלית. שילוב של חזיתות עם חיפוי אבן וקירות מסך.

 חברת אוטומטיקה

גמר ביצוע

יעוד הפרויקט

מספר יחידות

שיטת בניה

מזמין

סטאטוס

תכנון מבנה תעשיה הכולל אולם יצור, קומת משרדים, גלריות לאחסון ויצור באזור תעשיה עתיר ידע כפר סבא. בתכנון המבנה נלקחו בחשבון הליך היצור באולם עם הצרכים המיוחדים של החברה.

bottom of page