top of page

תעשיה ולוגיסטיקה, עצמלה

יעוד הפרויקט

מספר יחידות

שיטת בניה

מזמין

סטאטוס

מרלו"ג חברת א.נריע מותג עצמלה

3500 מ"ר

בניה קונבנציונלית. שילוב של חזיתות עם חיפוי אבן וקירות מסך.

א.נריע בע"מ

תחילת ביצוע

תכנון מרלו"ג הכולל אולם תצוגה, אזורי עבודה, מחסן, ומשרדים לחברת א. נריע עבור מותג עצמלה. עיצוב חזיתות המבנה משקפות את אופי הפעילות של המתקן וקהל היעד שהוא משפחות עם ילדים צעירים. חלקו הקדמי הכולל את משרדי החברה בקומה א, אולם תצוגה בקומה ב. חזית המבנה מחופה באבן בשלושה גוונים עם שילוב קיר מסך.

bottom of page