top of page

יעוד הפרויקט

מספר יחידות

שטח בניה

מזמין

סטאטוס

תמ"א 38-1

66

כ- 2000 מ"ר

גלים

ביצוע

מגורים, גלים אילנות
מגורים, גלים אילנות

מגורים, האילנות הרצליה

פרויקט תמ"א 38 הכולל תוספת של 18 יחידות חדשות לשלושה מבנים קיימים, התוספת בקומה 5 ובקומות קרקע. התכנון  כולל הרחבת הדירות הקיימות תוספת מרחב מוגן דירתי לכל יחידה ומרפסת שמש חדשה.

במסגרת הפרויקט נעשה שיפוץ כללי למבנה שינוי חזיתות, תוספת מעלית.

bottom of page