תעשיה ולוגיסטיקה, עצמלה

טקסט לעצמלה -ךלחחךלחיגכעלחגכעלחגכךחעיגכךעיגךכחיעדךגחיךגדכחיעךגדכחיךדגכחיעך.