top of page

איזור תעשיהמודיעין צפון, מרלו"ג

הקמת שלושה מבני מרלו"ג בא.ת מודיעין צפון בשטח כולל של כ- 20,000 מ"ר

הפרויקט בשלבי רישוי מתקדמים לקראת תחילת ביצוע.

bottom of page