top of page

בנין משרדים לדיור הממשלתי

מבנה משרדים המיועד לדיור הממשלתי הכולל  שבע קומות משרדים מעל קומה מסחרית וארבעה מרתפים. חזיתות המבנה משדרות פשטות וסמכותיות תוך שילוב חומרים קלאסיים כאבן עם חיפוי קסטות אלומיניום וקירות מסך. 

bottom of page